ติดต่อ

ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : บริษัท ยูอาร์ ฟาร์มาซี จำกัด 824 หมู่ 2 ตำบลสามชุด อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี 72130

สำนักงานติดต่อ : บริษัท ยูอาร์ ฟาร์มาซี จำกัด  821 อาคารเจริญทอง ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1023

มือถือ : 09-2249-2601

อีเมล : urpharmacy@gmail.com

ไลน์ : urpharmacy