แจ้งโอนเงิน

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดึงหมายเลขออเดอร์และจำนวนเงิน

1
2
ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ บจก. ยูอาร์ ฟาร์มาซี 187-4-44448-0
ธนาคารกสิกรไทย บจก. ยูอาร์ ฟาร์มาซี 006-1-56719-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก. ยูอาร์ ฟาร์มาซี 076-276374-0
ธนาคารกรุงไทย บจก. ยูอาร์ ฟาร์มาซี 174-0-18381-9
3
บาท
4
วัน/เดือน/ปี
5